INTERN REGLEMENT

  1. De jaarlijkse bijdrage is € 40 en is geldig van 1 september tot 31 augustus van het daarop volgende jaar en moet gestort worden op het rekeningnummer van de vereniging (BE81 7360 4686 6424)
  2. De betaling van het lidgeld houdt in dat het lid onderschrijft aan dit reglement
  3. De vereniging houdt de gegevens van haar leden (voornaam, naam en email) voor intern gebruik.
  4. De website is www.vipa.brussels.  Onze facebookpagina is www.facebook.com/visiteparticuliere, waar alle activiteiten op gepubliceerd worden;  Een Instagram account is ook beschikbaar (vp.brussels).
  5. De betaling van het lidgeld geeft toegang tot 8 à 10 culturele ontmoetingen per jaar (toegang, geleid bezoek en afsluitende drink inbegrepen)
  6. De leden, die in orde zijn met de betaling van hun lidgeld, mogen twee maal per jaar een persoon naar keuze uitnodigen. Voor wordt het secretariaat hiervan op de hoogte gebracht per email via het adres members@vipa.brussels
  7. De leden worden per email op de hoogte gebracht van de activiteiten en worden gevraagd hun deelname te bevestigen voor de evenementen7
  8. Het adres members@vipa.brussels wordt gebruikt voor de leden van de vereniging
  9. Tijdens de evenementen moeten de leden instemmen met de specifieke reglementen van de bezoeken
  10. De leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen bezoek. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeval of schade aangebracht door de leden tijdens een bezoek.